Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Vrijwillige ouderbijdrage


Altijd vrijwillig

Veel scholen organiseren naast het reguliere, verplichte lesprogramma buiten lestijd activiteiten. Voor de bekostiging van deze activiteiten kan de school een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Deze bijdrage is altijd vrijwillig, doch zeer gewenst. 

 

Hoogte en inning van de ouderbijdrage

De hoogte van het bedrag kan per school verschillen. Er zijn geen landelijke afspraken over hoe hoog deze bijdrage mag zijn. De ouderraad (OR) int de vrijwillige bijdrage bij ons op school.
Wij vertrouwen er op dat iedereen de vrijwillige ouderbijdrage betaalt om op die wijze alle activiteiten mogelijk te maken. Hebben jullie vragen, dan kunnen jullie terecht bij de penningmeester van de Ouderraad of de schoolleiding.
De hoogte van onze ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 is: € 25,- per kind.
 
Indien de financiële situatie een betaling van de ouderbijdrage niet toelaat, dan kunnen jullie een tegemoetkoming aanvragen. Informatie hierover is te vinden op de website Sam& voor alle kinderen (samenvoorallekinderen.nl). De stichting Sam& is een samenwerking tussen: Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Kinderhulp. Hier kunnen ouders ook terecht als er financiële ondersteuning nodig is om bijvoorbeeld jullie kind te kunnen laten sporten. 

Voor de schoolreis van Laagland en Middenland en het schoolkamp van Hoogland worden de kosten separaat bij ouders in rekening gebracht. Hierover ontvangen ouders tijdig bericht.