Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

School


Regels en routines:
1. We werken aan een fijne sfeer waarbij iedereen zich thuis kan voelen.
2. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.
3. We gaan met respect met elkaar en elkaars spullen om.
4. We zoeken zelf en met elkaar naar oplossingen voor probleem 

Onderwijs op afstand
We hebben veel geleerd van de lockdown periode in het voorjaar van 2020 en we hebben de digitale middelen om onderwijs op afstand mogelijk te maken. De organisatie en inhoud hiervan is maatwerk per kind en per situatie. 
TOP Drenthe
Samen met negen andere  schoolbesturen (openbaar primair onderwijs) in de regio Drenthe en Overijssel werken we samen op het gebied van inval en mobiliteit. Dit doen we onder de naam TOP Drenthe.